Show Order Summary
106.00zł
Product Subtotal
FLEX & STRONG + 9 tygodniowa redukcja w domu dla kobiet  × 1 106.00
Subtotal 106.00
Total 106.00
JEDNORAZOWA OFERTA – tylko 19 zł

Chcesz dodatkową prezentację: PRODUKTYWNOŚĆ I NAWYKI, i osobo plik audio dzięki któremu uwolniłem 2h dziennie? W 100 minut nauczę Cię jak zarządzać energią i jak wytrwać w postanowieniach. Dowiesz się jakie decyzje podejmować i jak kreować najbliższe otoczenie, aby osiągać kolejne cele. Kliknij TAK, i dodaj wykład w formie prezentacji i osobnego pliku audio za jedyne 19 zł (normalnie ten zestaw kosztuje 50 zł).

Customer information

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Payment

 • Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Dowiedz się więcej
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
FLEX & STRONG + 9 tygodniowa redukcja w domu dla kobiet  × 1 106.00
Kwota 106.00
Łącznie 106.00
JENODRAZOWA OFERTA – tylko 19 zł

Chcesz wykład „Higiena życia, LEVEL UP”, dzięki, którym lepiej się wysypiam i szybciej regeneruję? Kliknij TAK, i dodaj wykład w formie prezentacji i osobnego pliku audio za jedyne 19 zł ( normalnie 50 zł)